Wij vernieuwen de zorg in het Spaarne Gasthuis van binnenuit

FALEN. STRUIKELEN. LEREN  •  MISLUKKEN. FLOPPEN. OVERWINNEN.

De toekomst  bestaat nog  even niet. 

Of toch wel?

Spaarne Labs.

Meebewegen met de vraag van patiënten
Vandaag, en morgen

Missie

Het Spaarne Gasthuis barst van de kennis, gestroomlijnde processen en creatieve ideeën. Maar soms is er geen tijd voor vernieuwing, en verdwijnt een initiatief tot verbetering.

Daarom is er Spaarne Labs. Wij zijn er om vernieuwingen in de zorg te versnellen. Dat doen we door het innovatievermogen van mensen te vergroten. De innovaties die daaruit ontstaan, zorgen ervoor dat we vol vertrouwen meebewegen met de altijd veranderende wereld.

Visie

Een toekomstbehendig ziekenhuis helpen creëren dat lerend vernieuwt en in vol zelfvertrouwen meebeweegt met de continu veranderende wereld.

DE TOEKOMST
BESTAAT NOG EVEN
NIET. OF TOCH WEL?
DURF NIEWSGIERIG
TE ZIJN.
OMDAT
MENSEN
ERTOE DOEN

Vooruitgang begint bij de mensen. Omdat mensen ertoe doen. Technologie is een middel om onze samenwerking en processen te verbeteren, herhaaltaken te automatiseren en data te activeren voor inzicht. Lerend verniewen.

Toon initaitief

Falen is het nieuwe vernieuwen

100 slechte ideeën brengen je tot één goed idee. Wij leren door te proberen, en falen brengt ons dichter bij goede innovaties. Samen durven te experimenteren is daarom de belangrijkste stap naar verbetering.

Doe je mee?

Durf te falen om te kunnen vernieuwen

Spaarne Labs bestaat om het Spaarne Gasthuis van binnenuit te vernieuwen. Het ecosysteem rondom het ziekenhuis wordt hierin meegenomen om onze zorg te verbinden met nieuwe technologie en benoemde thema's van het ziekenhuis te verdiepen en te versnellen. Zo bewegen wij mee met de vraag van onze patiënten. Vandaag. En morgen.

24 keer Stukgelopen
Geleerd
18 keer Tegenslagen
Overwinningen
DE TOEKOMST
BESTAAT NOG EVEN
NIET. OF TOCH WEL?
DURF NIEWSGIERIG
TE ZIJN.
OMDAT
MENSEN
ERTOE DOEN

Vooruitgang begint bij de mensen. Omdat mensen ertoe doen. Technologie is een middel om onze samenwerking en processen te verbeteren, herhaaltaken te automatiseren en data te activeren voor inzicht. Lerend verniewen.

Toon initaitief

Methode

Een helder proces

Inventariseren

Spaarne Labs nodigt iedereen uit om vernieuwende ideeën met ons te delen. Deze valideren we aan de hand van trends, relevantie, doelstellingen van het ziekenhuis en de mogelijke toegevoegde waarde voor de patiënt.

Experimenteren

Geschikte ideeën worden in een veilige omgeving getoetst. We nodigen patiënten, zorgmedewerkers en pioniers uit om mee te doen aan een experiment.

Uitvoeren

Na een succesvol experiment gaan we over tot een pilot. Daarbij kijken we grootschaliger naar je idee en de mogelijkheden binnen Spaarne Labs.

Integreren

Succesvolle pilots krijgen een duurzame plek binnen de organisatie. Als dit niet kan, leren we van de lessen die het project ons brengt.

Heb jij het lef?

Vooruitgang begint met het delen van ideeën die de bestaande gang van zaken uitdagen.

Deel jouw idee