Newsroom

Hier delen wij de beste verhalen van onze innovatiepioniers. Het zijn inspireerde verhalen over hoe de zorghelden van het Spaarne Gasthuis samen met het team van Spaarne Labs werken aan innovatie. Ook leer je over wij als team werken en delen we onze inzichten en opgedane kennis.

No items found.

Heb jij het lef?

Vooruitgang begint met het delen van ideeën die de bestaande gang van zaken uitdagen.

Deel jouw idee